Zobrazit všechny kategorie

Obchodné podmienky

Pravidla obchodu:

 1. Všetky objednávky sú považované za záväzné. Zákazník odoslaním objednávky potvrdzuje, že súhlasí s pravidlami obchodu, s možnosťami platby, dodacími podmienkami, reklamačným poriadkom a oboznámil sa s ustanoveniami o ochrane osobných údajov.
 2. Žiadame Vás, aby ste vo vlastnom záujme do objednávkového formulára uvádzali presné a pravdivé údaje. Každá objednávka je po odoslaní potvrdená e-mailovou správou, v ktorej máte poslednú možnosť skontrolovať správnosť vyplnených údajov. Ak je v objednávke z nejakého dôvodu chyba, neodkladne nás kontaktujte. Ak potvrdenie o vykonanej objednávke nedorazilo, skontrolujte Vami zadanú e-mailovú adresu v objednávke a neodkladne nás kontaktujte.
 3. Ak medzi vybavením a odoslaním objednávky dôjde ku zmene cien, platia vždy ceny uvedené v už uskutočnenej objednávke. Výnimku tvoria len prípady, na ktoré sa vzťahuje bod č. 6 tohto odseku.
 4. Predajca si vyhradzuje právo zákazníka telefonicky kontaktovať kvôli overeniu alebo spresneniu objednávky, napr. ak ide o vyššiu hodnotu objednávky, nejaké chýbajúce či nepresné údaje atď., prípadne objednávku stornovať, ak nedôjde ku spolupráci zo strany zákazníka.
 5. Predajca si ďalej vyhradzuje právo objednávku alebo jej časť zrušiť v prípadoch, kedy je: a) položka objednávky, alebo min. 50% položiek objednávky vypredaných a nie je možné ich v súlade s obchodnými podmienkami dodať. V takomto prípade je zákazník informovaný e-mailom. b) keď zo strany zákazníka ide o opakované porušenie obchodných podmienok, zvlášť v prípade opakovaného nevyzdvihnutia zásielky. V takomto prípade má predajca právo prípadné ďalšie objednávky bez výzvy ignorovať.
 6. Predajca si vyhradzuje právo objednávku, alebo jej časť zrušiť v prípade, že údaje o produkte boli chybné alebo nepresné.
________________________________________

Dodacie podmienky:

 1. Poštovou zásielkou - Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávke tovaru. Zásielky sú odosielané prostredníctvom prepravnej spoločnosti DHL Parcel.
 1. O odoslaní tovaru budete informovaní e-mailom, spravidla je zásielka doručená nasledujúci deň po prijatí e-mailu o odoslaní zásielky. Vodič Vás bude kontaktovať v deň doručenia na telefón uvedený v objednávke. Je možné dohodnúť si iný dátum alebo miesto prevzatia.

  POŠTOVNÉ ČESKÁ REPUBLIKA:
  objednávka po ČR hradená online platobnou kartou ...................................... 59 Kč 
  objednávka po ČR hradená bankovým prevodom .............................................. 69 Kč
  objednávka po ČR hradená dobierkou do hodnoty 1 599 Kč ................................................. 99 Kč
  PPL do 2500 Kč (dobírka) ......................................................... 98 Kč
  pri objednávkach v hodnote nad 2 199 Kč je poštovné a balné ZDARMA.

 2. náklady na poštovné pri opätovnom zaslaní zásielky, reklamácii, vrátení tovaru atď. (jednotná sadzba) .... 99 Kč

  POŠTOVNÉ SLOVENSKO:
  objednávka Slovensko hradená na dobierku .............................................. 2,5 eur + dobierka 0,9 eur
  Pri objednávkach v hodnote nad 20 EUR je poštovné ZDARMA.

 1. Doba doručenia (Alebo - za ako dlho Vám tovar dodáme):
  Vzhľadom k šírke našej ponuky a rýchlej obmene sortimentu nie sme zďaleka schopní držať sklad so všetkými produktmi, ktoré ponúkame. Ak je tovar v rovnakej chvíli Vašej objednávky v predajni, je odosielaný čo najskôr. Ostatný tovar je objednávaný z partnerského centrálneho skladu vo Veľkej Británii.

  Objednaný tovar tak dodávame pri objednávkach z Českej Republiky do cca 9 (+ - 2) pracovných dní od odoslania Vašej objednávky. V prípade osobného prevzatia ide spravidla o dodanie do cca 7 kalendárnych dní.

  Objednaný tovar tak dodávame pri objednávkach zo Slovenska a ostatných krajín do cca 11 (+ - 2) pracovných dní od odoslania Vašej objednávky.

  Vážení zákazníci, radi by sme Vás uistili, že našim cieľom je vybaviť Vašu objednávku v čo možno najkratšom termíne bez zbytočných odkladov. Bohužiaľ, aj napriek všetkej našej snahe môže byť doba doručenia ovplyvnená dlhšou dobou spracovania v centrálnom sklade, prípadne dopravcom. Tieto procesy môžu byť narušené aj nepredvídateľnými okolnosťami, napr. poveternostné podmienky na trase. Nami garantované termíny dodania sú kalkulované s primeranou rezervou, ktorá sa však vo výnimočných prípadoch môže ukázať ako nedostatočná. Preto Vás prosíme o prípadné porozumenie pri riešení podobných komplikácií.
________________________________________
 

Možnosti platby:

 
Na dobierku:

Za tovar zaplatíte vodičovi prepravnej spoločnosti DHL Parcel.


  ________________________________________

Reklamácia:

Prípadné reklamácie vybavíme v súlade s platnými právnymi predpismi (Občiansky zákonník pre fyzické osoby, Obchodný zákonník pre právnické osoby). Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná záručná lehota 24 mesiacov, ak nie je pri výrobku uvedené inak.

Reklamačný poriadok podľa zákona č. 40/1964SB. Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 136/2002SB.
Na zakúpený tovar sa vzťahuje záruka 24 mesiacov odo dňa zakúpenia.

Postup pri reklamácii: 1. Informujte nás o reklamácii naším elektronickým formulárom Vrácení a výměna zboží   (tovar nezasielajte na dobierku, taká zásielka môže byť odmietnutá).
 2. Tovar zašlite ako doporučený balík na našu adresu.
 3. Do zásielky uveďte dôvod reklamácie a priložte kópiu daňového dokladu (nebo alespoň číslo objednávky).
Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, najneskôr však do 30 dní od jej vzniku.

Nárok na uplatnenie záruky môže zaniknúť, ak:

 1. Výrobok bol poškodený pri preprave (Zjavné poškodenie tovaru alebo jeho obalu treba ihneď riešiť s dopravcom. Zákazník nie je povinný takýto tovar od dopravcu prevziať a musí o zistenom poškodení neodkladne informovať predajcu).
 2. Výrobok bol poškodený neodbornou inštaláciou alebo zaobchádzaním a obsluhou vykonávanou v rozpore s užívateľskou príručkou (ak pri výrobku existuje).
 3. Výrobok bol používaný v podmienkach, ktoré nezodpovedali parametrom a požiadavkám uvedeným v dokumentácii (ak pri výrobku existuje).
 4. Výrobok bol poškodený pôsobením živlov.
 5. Výrobok bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii (ak pri výrobku existuje).
 6. Výrobok bol poškodený v dôsledku zapojenia do siete, ktorá nezodpovedá príslušnej ČSN.

Odstúpenie od zmluvy:

Kupujúci má podľa §53 odst. 6 zák. č. 40/1964 Sb. (obč. Zák.), právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Ak sa tak rozhodne, musí nepoškodený tovar bez známok používania alebo opotrebenia a v pôvodnom obale poslať späť v uvedenej lehote (najneskôr však do 30 dní od jej vzniku). Po navrátení tovaru, predávajúci zákazníkovi vráti späť zodpovedajúcu čiastku alebo bude vykonaná výmena za iný tovar. Náklady spojené s dopravou sa nevracajú, a to i keď náklady spojené s dopravou boli predmetom uzavretej kúpnej zmluvy (záväzné objednávky), bez ohľadu na to, či na náklady spojené s dopravou bola poskytnutá zľava vyplývajúca z množstvovej zľavy poskytnutej dodávateľom.
________________________________________
 

Nevyzdvihnutie zásielky:

Vážení zákazníci,

dovoľujeme si Vás upozorniť, že všetky objednávky uzavreté v našom internetovom obchode sú záväzné a uzavretie objednávky je právne porovnateľné s uzavretím kúpnej zmluvy. V prípade, že si nevyzdvihnete zásielku, spôsobujete tým zvýšenie nákladov predajcovi, ktoré sa v budúcnosti negatívne prejaví na cene tovaru (čo platí všeobecne). Vzhľadom na to, že podľa zákona máte možnosť do 14 dní zásielku vrátiť, v prípade nevyzdvihnutia považujeme túto objednávku za odmietnutú. O nevyzdvihnutí zásielky Vás informujeme e-mailom s podrobnejším info ako postupovať, ak ide o nedopatrenie. Je však nutné uvedomiť si, že prípadné opätovné odoslanie zásielky je spojené so zvýšením nákladov o náklady na dopravu. Náš postup riešenia je teda nasledovný:
V prípade prvého nevyzdvihnutia zásielky Vás informujeme e-mailom, v prípade opakovaného nevyzdvihnutia je na Váš účet, e-mailovú adresu a IP adresu pridelený BAN a následné objednávky budú ignorované. Veríme však, že Vašim záujmom je nakúpiť kvalitný tovar za rozumnú cenu a nevystavovať sa eliminácii z prípadného ďalšieho nakupovania. Vyhradzujeme si však právo informácie o adresátoch opakovane nevyzdvihnutých zásielok poskytnúť tretím osobám (iným internetovým predajcom), takže je pravdepodobné, že nenakúpite ani v obchode, kde Vás tovar zaujal a máte eminentný záujem o jeho dodanie. Preto Vás prosíme o maximálnu spoluprácu s ohľadom na to, že i my pre Vašu objednávku robíme maximum.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Ochrana osobných údajov.

Aby sme Vám mohli ponúknuť naše služby, potrebujeme vedieť niektoré Vaše osobné údaje. Rešpektujeme Vaše súkromie, a tak sa snažíme množstvo týchto údajov minimalizovať na tie najnutnejšie a údaje chránime pred zneužitím. Naša práca s osobnými údajmi plne podlieha zákonným normám, predovšetkým zákonu o ochrane osobných údajov.
 

Osobné údaje.

Od Vás ako od zákazníka − fyzickej osoby musíme pri nákupe požadovať tieto údaje: meno a priezvisko, úplnú poštovú adresu, telefonické spojenie a e-mailovú adresu. Je to nevyhnutné na Vašu identifikáciu, na komunikáciu s Vami, na realizáciu predaja tovaru a zaúčtovanie Vašej platby za tovar. Ak nakupujete ako firma, potrebujeme navyše adresu sídla firmy, IČ a DIČ.
 

Údaje o Vašej činnosti.

Údaje o Vašich nákupoch, reklamáciách a ďalšej Vašej činnosti v našom internetovom obchode majú takisto dôverný charakter a podliehajú rovnakým bezpečnostným pravidlám ako práca s osobnými údajmi.
 

Zhrnutie.

Všetky údaje, ktoré o Vás a Vašich nákupoch získame, chránime pred zneužitím, nikomu inému ich neposkytujeme (s výnimkou spoločností zabezpečujúcich špedičné služby alebo platobný styk, ktoré dostanú nevyhnutné minimum informácií o zákazníkovi, potrebné pre bezproblémové vybavenie konkrétnej objednávky) a slúžia len na kvalitné poskytovanie našich služieb. Vyhradzujeme si právo využiť Vaše údaje na zasielanie informácií o zľavách, novinkách a ďalších marketingových aktivitách. V každom takto zaslanom e-maili je návod, ako nám jednoducho oznámiť, že si to neprajete a také používanie nám zakázať. Rovnako máte právo kedykoľvek nám písomne oznámiť akékoľvek zmeny, doplnenia, žiadosť o zlikvidovanie všetkých Vašich osobných údajov, ktoré ste nám v predtým poskytli.
 

Poskytovanie informácií v mimoriadnych situáciách:

Vyhradzujeme si právo poskytnúť tretej strane nevyhnutné informácie o zákazníkoch, ktorí svojim konaním porušili vyššie uvedené záväzné obchodné podmienky, predovšetkým opakovane objednaný a nevyzdvihnutý tovar a to i napriek písomnému upozorneniu na možné dôsledky. Zaväzujeme sa tiež k maximálnej spolupráci pri odhaľovaní zneužitia informácií, napr. použitia osobných údajov tretej osobe pri vykonaní fiktívnej objednávky so zámerom poškodiť užívateľa alebo prevádzkovateľa týchto stránok.
 

Váš súhlas.

Používaním nášho internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním osobných údajov v uvedenej miere a súhlasíte s vyššie uvedenými pravidlami.